Truyện Ngôn Tình » List Truyện Ngôn Tình » Tình Nhân Của Ác Ma

Tình Nhân Của Ác Ma

Tình Nhân Của Ác Ma

Sủng thê tối thượng

Tình nhân của ác ma, ngươi dám bỏ trốn

Tên convert: Sủng thê tối thượng: Ác ma sweetheart, ngươi dám bỏ trốn.

Tác giả: Tam chưởng quầy

Thể loại: Hào môn tổng tài, cường thủ hào đoạt, giả incest, cấm kị, 18+

Convert: Xanh Xanh tỷ

Editor:

*Từ chương 1 ==> 20: Lâm Uyển Nhi – Chiết Thiên – Tuyết Nhi – Âu Dương Y Diễm

*Từ chương 20 về sau: Mạch Khả DoanhChiết Thiên

Cảnh báo: 18+ (kể từ chương 80 trở đi hầu như là chương nào cũng có)

Lịch đăng truyện: Tại đây

Gửi thư xin phép editor trước khi mang truyện repost sang nơi khác: chietthien@gmail.com