Truyện Ngôn Tình » List Truyện Ngôn Tình » Tam Thê Tứ Thiếp

Tam Thê Tứ Thiếp

Tam Thê Tứ Thiếp

Giới thiệu truyện Tam Thê Tứ Thiếp


Tam Thê Tứ Thiếp
Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết


Edit:

• Từ Cuốn 1 cho đến cuốn 10 ( chương 27 – phần 87) tại nhà Mar tỷ: http://2mar2.livejournal.com/3781.html

• Còn lại: http://khuongtutrang.wordpress.com/tam-the-t%E1%BB%A9-thi%E1%BA%BFp/

• Phiên ngoại: http://khuongtutrang.wordpress.com/2013/05/10/phien-ngoai-tam-the-tu-thiep/ by Yura


Làm Ebook + Bìa: Cal

Danh sách chương truyện Tam Thê Tứ Thiếp

Đọc từ đầu