Truyện Ngôn Tình » List Truyện Ngôn Tình » Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản

(夫君是太监总管)

Edit: mèomỡ

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, giả thành thật, số mệnh trời định, ân oán , HE

Convert: Nguyệt Ly (TTV)

Số chương: 196 (chính văn) + 10 ngoại truyện

Link: http://kites.vn/thread/-tieu-thuyet-co-dai-phu-quan-la-thai-giam-tong-quan-thanh-dinh-chinh-van-chuong-167-muu-ke–370631-1-1.html

Đọc từ đầu
217 - Ebook