Truyện Ngôn Tình » List Truyện Ngôn Tình » Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Giới thiệu truyện Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản


Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản

(夫君是太监总管)

Edit: mèomỡ

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, giả thành thật, số mệnh trời định, ân oán , HE

Convert: Nguyệt Ly (TTV)

Số chương: 196 (chính văn) + 10 ngoại truyện

Link: http://kites.vn/thread/-tieu-thuyet-co-dai-phu-quan-la-thai-giam-tong-quan-thanh-dinh-chinh-van-chuong-167-muu-ke–370631-1-1.html

Danh sách chương truyện Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Đọc từ đầu