Truyện Ngôn Tình » List Truyện Ngôn Tình » Huyền của Ôn Noãn

Huyền của Ôn Noãn

Huyền của Ôn Noãn


Tác giả: An Ninh

Tình trạng: Đã xuất bản, hơn 18 triệu lượt đọc trên trang mạng Tấn Giang

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=236612

Dịch: nana

Truyện Cùng Tác Giả An Ninh

  • Xuy bất tán mi loan Xuy bất tán mi loan
    Tác Giả :

    Xuy bất tán mi loan Tác giả: An Ninh Nguồn: http://0o0g3mini0o0.wordpress.com Edit: G3m Giới thiệu Thái hậu buông rèm nhiếp chính chiếm quyến vua, Bạch Thế Phi trợ giúp Hoàng thượng lấy lại quyền hành đồng thời cũng để thoát khỏi kềm kẹp của Thái hậu đối với bản thân. Là một thương nhân kế […]

You can leave a response, or trackback from your own site.