Truyện Ngôn Tình » List Truyện Ngôn Tình » Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele

Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele

Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele

Giới thiệu truyện Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele


Tên tác phẩm: Hào Môn Kinh Mộng II – Khế Ước Đàn Ukulele

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Hiện đại, hào môn

Dịch: Quick Translator

Edit: HappyOneday

Nguồn raw: lilweiwei


Link: http://kites.vn/thread/-tieu-thuyet-hien-dai-hao-mon-kinh-mong-ii-khe-uoc-dan-ukulele-an-tam-chuong-22-thong-bao-trang-70-364127-1-1.html

 

Danh sách chương truyện Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele

Đọc từ đầu