Truyện Ngôn Tình » List Truyện Ngôn Tình » Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Giới thiệu truyện Hào Môn Kinh Mộng


Tên tác phẩm: Hào Môn Kinh Mộng – 99 Ngày Làm Cô Dâu

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Hiện đại, hào môn

Dịch: Quick Translator

Edit: HappyOneday, mjmk, minjay1608

Nguồn raw: lilweiwei

Độ dài: 10 hồi + 2 ngoại truyện


Tốc độ ra truyện (từ hồi 7): 1 ngày/1 chương hoặc 3 ngày/2 chương 

 

Link:    http://kites.vn/thread/-tieu-thuyet-hao-mon-kinh-mong-i-99-ngay-lam-co-dau-an-tam-hoi-4-chuong-11-1–352401-1-1.html

Danh sách chương truyện Hào Môn Kinh Mộng

Đọc từ đầu