Truyện Ngôn Tình » List Truyện Ngôn Tình » Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu

Giới thiệu truyện Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu


Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu

Tác giả:Hiên Viên Việt

***

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, xuyên không, lãng mạn, kỳ ảo, HE

***

Độ dài: 211 chương

***

Người dịch: Maroon, Vivien Levy, DuDu(1-163)

Nguồn:http://xmydux.wordpress.com/ (1-163)

Danh sách chương truyện Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu

Đọc từ đầu