Truyện Ngôn Tình » List Truyện Ngôn Tình » Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Giới thiệu truyện Cây Thuốc Phiện Thiên Đường


 

Tên tác phẩm: Cây thuốc phiện thiên đường(Lâm thời thiên đường)
Tên tác giả:Tử Tử Tú Nhi
Edit : conco_bk94 
Độ dài :48 chương
Tình trạng sáng tác: Hoàn
Tình trạng edit: Hoàn
Poster: cảm ơn ss hoaquynh đã làm poster hộ em. :)
Nguồn tác phẩm:  muacauvong
Truyện còn được post ở đây.
http://lanhnguyetcac.wordpress.com/

 

Danh sách chương truyện Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Đọc từ đầu