Truyện Ngôn Tình » List Truyện Ngôn Tình » 36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Giới thiệu truyện 36 Chiêu Ly Hôn


Tác giả: Thủy tụ nhân gia

Edit: nhoclubu

Nguồn: vficland

Tóm tắt nội dung truyện

Kết hôn bốn năm, tôi chưa từng nghĩ tới, ông xã yêu lại nói với tôi, chúng ta ly hôn đi! Được rồi, nếu muốn ly hôn, vậy ly hôn đi! Nhưng vì sao, khi tôi muốn ly hôn thì, anh ta lại sống chết không chịu vậy? Binh thư có 36 kế, trong đại chiến ly hôn, 36 trận so chiêu thay phiên trình diễn, kết cục anh ly hay không ly?

Danh sách chương truyện 36 Chiêu Ly Hôn

Đọc từ đầu