Tác Giả : Huyền Ẩn

Chuyện cũ của Lịch Xuyên

Chuyện cũ của Lịch Xuyên

Có một loại tình yêu là vì chia lìa. Sáu năm trước, bạn trai Lịch Xuyên đi không từ giã, từ đó về sau Tiểu Thu vẫn làm tù nhân của tình yêu, cô không rõ vì sao tình yêu sâu đậm như vậy, trong một đêm lại tựa như hoàng hạc. Bí ẩn vì [...]