Tác Giả : Dạ Cát Tường

Nương tử vi phu bị người bắt nạt

Nương tử vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Dạ Cát Tường Nguồn: http://thukyquan.wordpress.com/truyen-hien-dai/tran-bao-vo-yeu-tha-hai-hoang-hau/ Convert : Rich92 Editor + beta : Tiêu Phương Phương + Hứa Thư Kỳ Thể loại : Xuyên không , Siêu sủng , Sắc , Sạch , Phúc hắc, HE Số chương: 117 chương  Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng edit : vừa đọc vừa chém (^-^) °¤° Văn án °¤° Đại đường hôn [...]